Browse posts tag by Szczęście czy traf?

Szczęście to nie przypadek!

Szczęście to nie przypadek!


30 grudnia 2018
Nowy Rok to czas gdy składamy sobie życzenia szczęścia, zdrowia, pomyślności. Dążenie do szczęścia jest wpisane w ludzki byt, jak zatem je osiągnąć …?