Jak rozpoznać prawdziwą wartość w branży finansowej?

Jak rozpoznać prawdziwą wartość w branży finansowej?


18 kwietnia 2017

Jest to druga część przemyśleń o prawdziwych wartościach w finansach. W części pierwszej, wspomniałam, że finanse mogą być etyczne, ale pod pewnymi warunkami:

  1. Firma finansowa/inwestycyjna/bank stosuje standardy etyczne i daje przyzwolenie na etyczne zachowanie swoich pracowników, nie powodując konfliktu interesów.
  2. Celem doradcy jest dostarczenie klientowi długoterminowej wartości poprzez przedstawienie odpowiednich dla niego produktów finansowych/inwestycyjnych.

Jak więc znaleźć instytucję finansową, która jest nastawiona na oferowanie długoterminowej wartości dla klienta i jak znaleźć tę wartość wśród doradców?

Instytucja finansowa, która daje rzeczywistą wartość dla klienta.

Zacznijmy od kluczowej kwestii (tj. 80% istotności): instytucja finansowa, która generuje długoterminową wartość dla klienta. Jak ją rozpoznać?

Po pierwsze pracownik
Firma szanuje swoich pracowników. Daje przyzwolenie na działalnie zgodne z etyką i oferowanie wartości dla klienta. Zadowolony pracownik, to zadowolony klient i zysk dla firmy.

Po drugie klient
Firma dba aby jej pracownicy mogli zaoferować klientom wiarygodne, sprawdzone, uczciwe produkty finansowe/inwestycyjne. Selekcjonuje ofertę kierując się dobrem klienta, wykorzystując swoje doświadczenie i kompetencje w znajomości podmiotów finansowych i oferowanych przez nie produktów. Tym samym dba o to, aby zaufanie klienta mogło pozostać cały czas wysokie.
Jest to duża wartość dla klienta, gdyż w dzisiejszych czasach inżynieria finansowa jest tak mocno zaawansowana, że decyzja o kupnie produktu inwestycyjnego musi być poprzedzona gruntowną analizą.

Po trzecie zysk
Firma musi dbać o stabilność finansową i rentowność, gdyż tylko takie działalnie pozwoli jej na zapewnienie ciągłości funkcjonowania i obsługę klientów dającą im długoterminową wartość.
Niestety nie istnieje coś takiego jak „bezpłatne doradztwo”. Bezpłatne doradztwo to często najdroższe doradztwo o czym wielokrotnie mogliśmy się przekonać. Czasami oszczędność na opłacie manipulacyjnej może się „zemścić” stratą na kapitale lub mniejszym zyskiem.

Doradca finansowy, który daje rzeczywistą wartość dla klienta.

Etyka to zbyt mało

Bycie etycznym w finansach, to często syzyfowa praca – duży trud bez gwarancji nagrody. Dlatego często się zdarza, że ludzie którzy mogliby wnieść naprawdę dużo do finansów i do doradztwa już w tej branży nie pracują albo inwestują na własny rachunek … Zdanie wymowne i niestety prawdziwe. Warto być etycznym, ale to się nie opłaca – za to opłaca się balansować na krawędzi etyki: niby wszystko jest zgodnie z przepisami, ale własny interes jest stawiany ponad interes klienta. Tym bardziej, że mamy sprzyjające ku temu środowisko: poziom wiedzy finansowej jest tak niski, że łatwo wprowadzić kogoś w błąd niechcący, tj. w dobrej wierze. Dlatego tym bardziej doceńmy etykę i wartości jakimi kieruje się doradca. Naprawdę nie ma on łatwego zadania.

Doświadczenie i wiedza

Bycie etycznym, uczciwym, lojalnym nie wystarczy aby właściwie dbać o interesy klienta. Jest to z pewnością duża wartość dodana, ale nie przesądza o wynikach inwestycji. Aby podejmować dobre decyzje potrzebne jest zrozumienie działania rynków kapitałowych, zrozumienie rzeczywistych zależności między zyskiem i ryzykiem.

Nie mam tu na myśli zrozumienia produktu inwestycyjnego – to trochę za mało. Trzeba wiedzieć jak zbudowany jest produkt i jak  zachowa się w różnych scenariuszach rynkowych. A często doradcy i klienci patrzą w przeszłość tj. jakie były historyczne stopy zwrotu – im wyższe tym lepiej się produkt sprzedaje!
Historyczne stopy zwrotu nie informują w żaden sposób jaki wynik inwestycja osiągnie w przyszłości. Mogą jedynie pokazać, czy fundusz był dobrze zarządzany i czy cykl koniunkturalny i środowisko makroekonomiczne były dla niego sprzyjające.

Maksymalizacja wartości

Właściwy użytek z etyki można mieć jedynie w połączeniu z praktyczną wiedzą, doświadczeniem i umiejętnością przeprowadzania analiz. Tak zaopatrzony doradca może już stanowić istotną wartość we współpracy z klientem: etyka połączona z dogłębną znajomością tematu daje klientowi przesłanki aby oczekiwać rzetelnej, wiarygodnej informacji odnośnie inwestycji. Nie stanowi gwarancji osiągnięcia zakładanych zysków, bo w dzisiejszym świecie niczego nie można być pewnym na 100%. Jednak jest krokiem w stronę dobrej decyzji i zminimalizowania ryzyka błędnej decyzji.

Wybór odpowiedniego doradcy to ważny element w zarządzaniu majątkiem, gdyż to jego propozycje będą miały istotny wpływ na wartość portfela inwestycji. Podejmujmy zatem świadome decyzje, komu powierzamy swoje oszczędności. Poznajmy swojego doradcę, jego wartości, opinie i poglądy zarówno odnośnie postępowania jak i rynków kapitałowych, gdyż żyjemy w czasach zawirowań finansowych i sztucznie zaniżonej zmienności (przez banki centralne). Jeśli nie mamy wpływu na ryzyko rynkowe, miejmy wpływ na ryzyko nierynkowe, które można wyeliminować.

Anna Muszynska

No Comment

Comments are closed here.