Month: Marzec,2019

Wycena zero złotych

Wycena zero złotych


18 marca 2019
” Tak więc — to los mój, na grobowcach siadać i szukać smutków błahych, wiotkich, kruchych. To los mój, senne królestwa posiadać, nieme mieć harfy i słuchaczów głuchych — albo umarłych — i tak pełny wstrętu — na koń! Chcę słońca i wichru — tętentu!” Juliusz Słowacki „Grób Agamemnona” Kto umarł? Rynek doradztwa finansowego, jaki […]